Bentbaši se polako vraća stari sjaj, uskoro i uređenje Kozije ćuprije

Skupština Kantona Sarajevo je prošle godine proglasila Bentbašu u Sarajevu zaštićenim područjem te je data na upravljanje Kantonalnoj javnoj ustanovi za zaštićena područja.
Od tada se područje Bentbaše redovno održava i čisti.
Kako nam je rekao Mustafa Zvizdić iz KJU za zaštićena područja, postavljena su četiri
hladnjaka za odmor posjetilaca, korpe za smeće, klupe i informacioni paneli.
“Ustanova također održava redovnu higijenu područja kao što je odvoz smeća, košnja itd.”,
rekao je Zvizdić.
Planirana je i izgradnja dječijeg igrališta, a u tu svrhu je tokom ove godine čišćeno
samoniklo grmlje i šiblje. U planu je i instaliranje videonadzora, što se radi u saradnji
s Općinom Stari Grad i Policijskom upravom.
Općina Stari Grad je već provela i jedan dio projekta koji se tiče ovog područja, a to je
uređenje historijskog puta Bentbaša – Kozija ćuprija. Put je napravljen uz lijevu stranu
obale Miljacke, prolazio je kroz Alifakovac i vodio do desne strane rijeke. Bio je dio znamenitog carigradskog druma ili stambolske džade, koji je preko Sarajeva, Prače i Goražda povezivao Bosnu sa Sandžakom, a onda dalje sa Srbijom, Makedonijom sve do Carigrada. Ovo je bio jedini ulaz u grad i izlaz iz njega.
U drugoj fazi projekta naredne godine planirano je čišćenje, poliranje kamenja i čišćenje
oko Kozije ćuprije te obnova rasvjete koja je pokradena.
Na mostu, otkako je izgrađen u 16. vijeku, nije bilo nikakvih promjena, odnosno očuvan
je u originalu. Ovim sređivanjem se neće narušiti njegov izgled. Za obje faze projekta potrebno
je 40.000 KM. Također, bit će potrebno sanirati i dio puta koji vodi do ovdje, ali za to je potrebno
i 100.000 KM pa će Općini trebati pomoć.
Jedini problem koji još čeka rješenje jeste bazen koji već osam godina nije u upotrebi.
Podsjetimo, Zakonom o proglašenju Zaštićenog pejzaža Bentbaša, ovo područje je podijeljeno
u dvije zone: Prvu zonu – Nukleus (najvrednije područje) u površini od 16,9 ha i Drugu zonu – Pufer kao zaštitni pojas Nukleusa, u površini od 144 ha.
Područje Bentbaše odlikuje se visokim stepenom bioloških, geomorfoloških i hidroloških raznolikosti te kulturno-historijskih vrijednosti. Zbog visokog stepena endemičnosti i
reliktnosti vrsta, područje predstavlja jedno od najbogatijih na prostoru bh. Dinarida te
ga karakteriše značajna geomorfološka raznovrsnost koju čine dolina Miljacke, pećina
Toplik i pećina ispod Šehove korije, stijene i plato Jekovca s pećinom, Babin zub i strme
padine tipično kraškog terena ispod Bijele tabije, Orlovo krilo, dio ušća i doline Mošćanice i dr.
Također, prostor obiluje hidrološkom raznolikošću poput vodotoka Miljacke i Mošćanice,
vrela Abu Hajat kod Šehove korije i dr. Evidentirane su i kulturno-historijske vrijednosti kao
što su Kozija ćuprija i Šehova Korija.
Zakonom je omogućeno upravljanje, uređenje i stalna kontrola ovog područja,
a dodatnim projektima i radovima Bentbaši će biti vraćen stari sjaj koji će privlačiti turiste.
(Klix.ba)