Autoceste FBiH želi poslovnu zgradu, a u proteklim godinama nije bilo ni kilometra autoputa

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je naime informaciju o namjeri gradnje poslovne zgrade JP Autoceste Federacije BiH do.o.o Mostar, na parceli koja je katastarski i u zemljišnim knjigama upisana kao vlasništvo i posjed Vlade Federacije BiH i dala suglasnost za njenu dodjelu ovoj kompaniji, uz odgovarajuću naknadu.

Riječ je o lokaciji u središtu grada na križanju ulica dr. Ante Starčevića i Alekse Šantića površine 1.430 kadratnih metara.

Najzanimljivije je da je ova odluka donesena iako u aktualnom mandatu nije izgrađen niti jedan kilometar autoputa.