9. svibnja retrospektivna izložba Branka Šotre

9. svibnja u Umjetničkoj galeriji BiH, kao dio Dana kantona Sarajevo, u 20:00 bit će otvorena retrospektivna izložba Branka Šotre.
Posljednja retrospektivna izložba u Umjetničkoj galeriji BiH desila se 1991. godine,
a priredila ju je kustosica UGBIH Danka Damjanović.
Na izložbi će biti izloženo više od 100 radova ovog umjetnika, od kojih će većina biti izložena
iz fundusa UGBiH, a kojemu je Branko Šotra poklonio svoje radove, dok će ostali biti posuđeni iz fundusa Historijskog muzeja BiH i Muzeja Sarajevo.
Retrospektivnu izložbu pratit će katalog od 304 strane, sa 44 strane teksta, uključujući i prijevod na engleski jezik, ali i više od 200 reprodukcija dijela Branka Šotre iz već spomenutih muzeja,
ali i Muzeja Hercegovine u Trebinju i Narodnog muzeja u Beogradu.
Izložba će za javnost biti otvorena 23. svibnja, a zatim ponovno od sredine srpnja do sredine kolovoza.