8. veljače izložba Merime Ivković

Merima Ivković predstavit će 8. veljače, u 19 sati, svoju izložbu “Poetika svjetlosti” u galeriji “Roman Petrović”. Izložba je prva u nizu izložbi u suradnju Udruženja likovni umjetnika Bosne i Hercegovine i festivala Sarajevska zima 2019. U sklopu festivala planirane su tri izložbe u već navedenoj galeriji.
Radovi koji će biti predstavljeni na izložbi većinom su nastajali tijekom autoričinog boravka
u Parizu, a izložba se naslanja na Merimin prethodni ciklus i izložbu radova “Tragom svjetlosti”. Izložbu će obilježiti radovi rađeni plastikom.