Neusklađeno poskupljenje cigareta u BiH

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamenta BiH razmatrat će 15. januara Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH, prema kojem bi specifične akcize na cigarete iznosile 75 KM na 1.000 komada, odnosno 1,5 KM za pakovanje cigareta od 20 komada.

Praktično bi usvajanje dopuna Zakona o akcizama, kako ih Vijeće ministara predlaže, značilo smanjenje cijena za 0,15 KM po pakovanju cigareta od 20 komada, budući da od 1. januara 2020. godine važe specifične akcize na cigarete u iznosu 82,50 KM za 1.000 komada, odnosno 1,65 KM za pakovanje od 20 komada.

Prijedlog Vijeća ministara BiHPrijedlog Vijeća ministara BiH

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH će 15. januara 2019. razmatrati zastarjeli prijedlog Vijeća ministara BiH, iz 13. decembra 2018. godine, kojim je predloženo uvođenje trogodišnjeg moratorija na povećanje cijene cigareta. Prijedlog je tek sada u parlamentarnoj proceduri.

U međuvremenu je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje donio Odluku o utvrđivanju specifične i minimalne akcize koja je donijela poskupljenja određenih vrsta cigareta i to u rasponu od 0,10 do 0,30 KM po kutiji. Odluka nije bila usklađena sa intencijama Vijeća ministara BiH.

Cijene cigareta prije i poslije 1. januara 2020. godineCijene cigareta prije i poslije 1. januara 2020. godine

Vijeće ministara BiH je na 161. sjednici održanoj 13. decembra 2018. godine utvrdilo Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH, te zaključilo da se uputi Parlamentarnoj skupštini BiH uz prijedlog da se razmatra po skraćenom zakonodavnom postupku. “Skraćeni” postupak je trajao duže od godine.

“Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH je prema zaprimljenom mišljenju Direkcije za evropske integracije od 19. septembra 2018. godine, povezan sa integracijama u Evropsku uniju”, stoji u dokumentu upućenom u sklopu Prijedloga zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH.

Mira Pekić, zastupnica PDP-a i članica Komisije za finansije i budžet, kazala je za Klix.ba kako je Vijeće ministara BiH predložilo dopune Zakona o akcizama zarad ekonomske i fiskalne stabilnosti i uređenja tržišta, ali da se u međuvremenu počela primjenjivati stopa akciza od 1,65 KM po kutiji cigareta.

“To nije stimulativno ni za proizvođače, ni za potrošače. Nama je svakako cilj da zadržimo proizvođače i da taj sektor jača. Novac od akciza bi prevashodno trebalo da bude usmjeren za zdravstveni sektor, a ne po nekakvim prioritetima da se usmjerava tamo gdje nedostaje novac”, kazala je Pekić.

Mira Pekić, zastupnica Partije demokratskog progresa u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, kazala je kako će se kao članica Komisije za finansije i budžet zalagati za rasterećenje privrede i usmjeravanje novca za prijeko potrebni zdravstveni sektor.

Smatra kako ne bi bilo uredu da stope akciza ostanu 1,65 KM po kutiji cigareta.

Vijest preuzeta u potpunosti s portala Klix.ba
Photo/Daily Mail