in

Stranke do sada potrošile više od osam milijuna KM za oglašavanje

Voting concept in flat design. Hand putting voting paper in the ballot box.
Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) predstavio je preliminarne
rezultate monitoringa izborne kampanje, koji je pokazao da je devet političkih stranaka
do 2. oktobra utrošilo više od 2,1 miliona KM na oglašavanje na televiziji i štampi, saopćio
je TI BiH.
Pored toga, rezultati su pokazali i da je deset stranaka organizovalo preko 430 skupova i predizbornih događaja, čija organizacija posmatrajući po prosječno prijavljenm troškovima predizbornih skupova, iznosi takođe više od 2 miliona KM.
Najviše su na oglašavanje na televiziji i u štampi utrošile Srpska demokratska stranka (SDS) 430.000 KM, Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) koji je utrošio gotovo 380.000 KM,
te Stranka demokratske akcije (SDA) sa oko 310.000 KM.
Tu su i Demokratski narodni savez (DNS) sa procijenjenim troškovima oglašavanja
u elektronskim i štampanim medijima od oko 258.000 KM, Ujedinjena Srpska sa
oko 233.000 KM, Partija demokratskog progresa (PDP) sa oko 240.000, Savez za pobjedu
oko 143.000 KM, Savez za bolju budućnost sa oko 104000,  Socijaldemokratska partija
BiH (SDP) sa oko 26.000 KM, dok je je HDZ BiH imao zabilježene samo četiri objave oglasa.
U ove iznose nisu uključeni troškovi vanjskog oglašavanja, bilborda, plakata i letaka,
za koje prema procjenama tokom ranijih kampanja, stranke utroše i do 4 miliona KM,
kao ni oglašavanje putem društvenih mreža i online medija, koje je u ovoj izbornoj kampanji
bio najdominantniji vid oglašavanja, a za koji je nemoguće utvrditi utrošene iznose.
Upravo zbog sve dominantnijeg oglašavanja stranaka i kandidata putem novih medija, u ovoj kampanji je do sada zabilježen značajan pad troškova oglašavanja putem tradicionalnih medija.
Najviše je predizbornih skupova imao SNSD (87 skupa), zatim DNS (70 skupova) i SDS
(65 skupa), s tim što su se kandidati SDS uglavnom predstavljali na skupovima zajedno s
a kandidatima ostalih članica Saveza za pobjedu, uključujući i PDP (15 skupova).
Najmanje predizbornih skupova održali su HDZ BiH (27 skupa) i PDA (12 skupova) koja
se bazirala na teritoriju Tuzlanskog kantona, a HDZ BiH je više posvetio pažnju posjetama gradovima i opštinama, institucijama, udruženjima, te sastancima sa lokalnim župnicima
i udruženjima.
TI BiH je pratio i aktivnosti kandidata političkih stranaka koji obnašaju funkcije u zakonodavnoj
i izvršnoj vlasti, što uključuje otvaranje objekata, sastanke, posjete institucijama, udruženjima, građanima i poredio ove aktivnosti sa istim periodom u 2017. godini.
Podaci do kojih je došao TI BiH pokazuju enormno povećanje aktivnosti funkcionera u predizbornoj kampanji, koje je iskorišteno za promociju poltičkih stranaka i kandidata,
što govori o zloupotrebi javnih funkcija i korištenju pristupa javnim sredstvima i institucijama
u svrhu stranačke i lične promocije.
Od svih kandidata koji obavljaju javne funkcije i koji su bili obuhvaćeni monitoringom najviše aktivnosti imali su Milorad Dodik, Dragan Čović i Željka Cvijanović.
Milorad Dodik imao je 51 funkcionersku aktivnost u kampanji, dok je u istom periodu prošle godine imao samo devet.
Na isti način Dragan Čović imao je 42 akivnosti u poređenju sa 22 u septembru 2017.
U sklopu monitoringa, TI BiH je zabilježio brojne zloupotrebe javnih funkcija i javnih sredstava
u svrhu provođenja izborne kampanje, što uključuje i direktno preusmjeravanje sredstava institucija i ustanova za stranačku promociju, te je o svim slučajevma obavijestio Centralnu izbornu komisiju.
Izvor: Federalna.ba

Written by Uredništvo

Zbog ispoljavanja jezika mržnje kažnjeni Dodik i Gutić

Bašić u polufinalu ATP Challengera u Almatyju, Milojević naredni protivnik