19 asistenata za rad s osnovcima s poteškoćama u razvoju

Vršilac dužnosti direktora Službe za zapošljavanje KS Muhamed Bekto potpisao je danas ugovore s predstavnicima 19 osnovnih škola u kojim će biti zaposlen po jedan asistent za
rad s djecom s poteškoćama u razvoju.
Bekto je pojasnio da je to nastavak programa angažmana tih asistenata i da su u Službi
sretni što je Federalni zavod za zapošljavanje izdvojio 92.102 KM za sufinasiranje angažmana tog kadra do 31. maja 2019.
Direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar rekla je da je ovo druga godina realizacije tog projekta, jer su prepoznali potrebe djece s poteškoćama u razvoju u nastavi koje nisu sistemski riješene.
Precizirala je da je za tu namjenu u ovoj i prošloj godini za škole u čitavoj Federaciji izdvojeno oko 600.000 KM, te da namjeravaju nastaviti projekt i naredne godine.
Direktor OŠ Malta Asmir Hasičić naveo je da je to jedna od 19 škola koja je zahvaljujući sredstvima FZZZ-a uspjela da produži angažman asistenta za djecu s poteškoćama u
razvoju u nastavi, što im puno znači jer do prije tri godine taj koncept nije ni postojao.
– Ovo su samo koraci ka sistemskom rješavanju ovog pitanja, za šta je neophodno da
kantonalna ministarstva obrazovanja osiguraju daleko značajnija sredstva kako bi
ispoštovali pedagoške standarde za ovu oblast – istakao je Hasičić.
Precizirao je da u OŠ Malta trenutno od ukupno 614 učenika ima 23 djece s poteškoćama
u razvoju ali da asistenti rade samo s djecom koja imaju potrebnu dokumentaciju institucija
za posmatranje, što je oko trećine njih jer pojedini roditelji nisu spremni da obave posmatranje djece.
Realizaciju ugovorenih obaveza pratit će Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS,
te je na osnovu toga potpisan sporazum o međusobnoj saradnji u njegovoj realizaciji
između Službe za zapošljavanje KS, Federalnog zavoda za zapošljavanje i tog ministarstva.
(Federalna.ba)