11. lipnja u SARTR-u predstava “Da li bi htela da se još ponekad nađemo?”

11. lipnja u SARTR-u će biti održana premijera predstave “Da li bi htela da se još ponekad nađemo” autora Ane Isaković i Ramiza Huremagića.
Dramski tekst u poeziji predstave prikazan je u postrdamskoj formi sa primjesama
verbatim drame, a prati anti – žrtvu silovanja Anu Isaković. Glavna junakinja se nosi sa
žigom krivca umjesto žrtve u društvu koje je izrazito patrijarhalno i militarističko gdje se
žrtva stigmatizira, dok je sam odnos žrtve i krivca je postavljen sablasno.
Cilj predstave je predstaviti izrazito teško stanje žena koje su preživjele seksualno nasilje, te ukazati na njihov nepravedan položaj u pravosudnom sustavu, ali i u društvu. Ovom predstavom želi se utjecati i na samu stigmatizaciju kojoj su žrtve izložene od strane obitelji, društva i sustava.
U predstavi glume Aleksandra Veljković, Gordana Đokić, Mirjana Jelić, Dragan Stokić, Đorđe Živadinović Grgur, Igor Filipović i Nikola Živanović. Režiju potpisuje Ninoslav Šćepanović,
a produkciju Reflektor teatar iz Beograda i Centar Samouprava iz Sarajeva.